A Human Mitochondrial DNA

GATCACAGGT CTATCACCCT ATTAACCACT CACGGGAGCT CTCCATGCAT TTGGTATTTT
CTAGTGTCCA GATAGTGGGA TAATTGGTGA GTGCCCTCGA GAGGTACGTA AACCATAAAA

CGTCTGGGGG GTATGCACGC GATAGCATTG CGAGACGCTG GAGCCGGAGC ACCCTATGTC
GCAGACCCCC CATACGTGCG CTATCGTAAC GCTCTGCGAC CTCGGCCTCG TGGGATACAG

GCAGTATCTG TCTTTGATTC CTGCCTCATC CTATTATTTA TCGCACCTAC GTTCAATATT
CGTCATAGAC AGAAACTAAG GACGGAGTAG GATAATAAAT AGCGTGGATG CAAGTTATAA

ACAGGCGAAC ATACTTACTA AAGTGTGTTA ATTAATTAAT GCTTGTAGGA CATAATAATA
TGTCCGCTTG TATGAATGAT TTCACACAAT TAATTAATTA CGAACATCCT GTATTATTAT

ACAATTGAAT GTCTGCACAG CCACTTTCCA CACAGACATC ATAACAAAAA ATTTCCACCA
TGTTAACTTA CAGACGTGTC GGTGAAAGGT GTGTCTGTAG TATTGTTTTT TAAAGGTGGT

AACCCCCCCT CCCCCGCTTC TGGCCACAGC ACTTAAACAC ATCTCTGCCA AACCCCAAAA
TTGGGGGGGA GGGGGCGAAG ACCGGTGTCG TGAATTTGTG TAGAGACGGT TTGGGGTTTT

ACAAAGAACC CTAACACCAG CCTAACCAGA TTTCAAATTT TATCTTTTGG CGGTATGCAC
TGTTTCTTGG GATTGTGGTC GGATTGGTCT AAAGTTTAAA ATAGAAAACC GCCATACGTG

TTTTAACAGT CACCCCCCAA CTAACACATT ATTTTCCCCT CCCACTCCCA TACTACTAAT
AAAATTGTCA GTGGGGGGTT GATTGTGTAA TAAAAGGGGA GGGTGAGGGT ATGATGATTA

CTCATCAATA CAACCCCCGC CCATCCTACC CAGCACACAC ACACCGCTGC TAACCCCATA
GAGTAGTTAT GTTGGGGGCG GGTAGGATGG GTCGTGTGTG TGTGGCGACG ATTGGGGTAT

CCCCGAACCA ACCAAACCCC AAAGACACCC CCCACAGTTT ATGTAGCTTA CCTCCTCAAA
GGGGCTTGGT TGGTTTGGGG TTTCTGTGGG GGGTGTCAAA TACATCGAAT GGAGGAGTTT

GCAATACACT GAAAATGTTT AGACGGGCTC ACATCACCCC ATAAACAAAT AGGTTTGGTC
CGTTATGTGA CTTTTACAAA TCTGCCCGAG TGTAGTGGGG TATTTGTTTA TCCAAACCAG

CTAGCCTTTC TATTAGCTCT TAGTAAGATT ACACATGCAA GCATCCCCGT TCCAGTGAGT
GATCGGAAAG ATAATCGAGA ATCATTCTAA TGTGTACGTT CGTAGGGGCA AGGTCACTCA

TCACCCTCTA AATCACCACG ATCAAAAGGA ACAAGCATCA AGCACGCAGC AATGCAGCTC
AGTGGGAGAT TTAGTGGTGC TAGTTTTCCT TGTTCGTAGT TCGTGCGTCG TTACGTCGAG

AAAACGCTTA GCCTAGCCAC ACCCCCACGG GAAACAGCAG TGATTAACCT TTAGCAATAA
TTTTGCGAAT CGGATCGGTG TGGGGGTGCC CTTTGTCGTC ACTAATTGGA AATCGTTATT

ACGAAAGTTT AACTAAGCTA TACTAACCCC AGGGTTGGTC AATTTCGTGC CAGCCACCGC
TGCTTTCAAA TTGATTCGAT ATGATTGGGG TCCCAACCAG TTAAAGCACG GTCGGTGGCG

GGTCACACGA TTAACCCAAG TCAATAGAAG CCGGCGTAAA GAGTGTTTTA GATCACCCCC
CCAGTGTGCT AATTGGGTTC AGTTATCTTC GGCCGCATTT CTCACAAAAT CTAGTGGGGG

TCCCCAATAA AGCTAAAACT CACCTGAGTT GTAAAAAACT CCAGTTGACA CAAAATAGAC
AGGGGTTATT TCGATTTTGA GTGGACTCAA CATTTTTTGA GGTCAACTGT GTTTTATCTG

TACGAAAGTG GCTTTAACAT ATCTGAACAC ACAATAGCTA AGACCCAAAC TGGGATTAGA
ATGCTTTCAC CGAAATTGTA TAGACTTGTG TGTTATCGAT TCTGGGTTTG ACCCTAATCT

TACCCCACTA TGCTTAGCCC TAAACCTCAA CAGTTAAATC AACAAAACTG CTCGCCAGAA
ATGGGGTGAT ACGAATCGGG ATTTGGAGTT GTCAATTTAG TTGTTTTGAC GAGCGGTCTT

CACTACGAGC CACAGCTTAA AACTCAAAGG ACCTGGCGGT GCTTCATATC CCTCTAGAGG
GTGATGCTCG GTGTCGAATT TTGAGTTTCC TGGACCGCCA CGAAGTATAG GGAGATCTCC

AGCCTGTTCT GTAATCGATA AACCCCGATC AACCTCACCA CCTCTTGCTC AGCCTATATA
TCGGACAAGA CATTAGCTAT TTGGGGCTAG TTGGAGTGGT GGAGAACGAG TCGGATATAT

CCGCCATCTT CAGCAAACCC TGATGAAGGC TACAAAGTAA GCGCAAGTAC CCACGTAAAG
GGCGGTAGAA GTCGTTTGGG ACTACTTCCG ATGTTTCATT CGCGTTCATG GGTGCATTTC

ACGTTAGGTC AAGGTGTAGC CCATGAGGTG GCAAGAAATG GGCTACATTT TCTACCCCAG
TGCAATCCAG TTCCACATCG GGTACTCCAC CGTTCTTTAC CCGATGTAAA AGATGGGGTC

AAAACTACGA TAGCCCTTAT GAAACTTAAG GGTCGAAGGT GGATTTAGCA GTAAACTAAG
TTTTGATGCT ATCGGGAATA CTTTGAATTC CCAGCTTCCA CCTAAATCGT CATTTGATTC

AGTAGAGTGC TTAGTTGAAC AGGGCCCTGA AGCGCGTACA CACCGCCCGT CACCCTCCTC
TCATCTCACG AATCAACTTG TCCCGGGACT TCGCGCATGT GTGGCGGGCA GTGGGAGGAG

AAGTATACTT CAAAGGACAT TTAACTAAAA CCCCTACGCA TTTATATAGA GGAGACAAGT
TTCATATGAA GTTTCCTGTA AATTGATTTT GGGGATGCGT AAATATATCT CCTCTGTTCA

CGTAACATGG TAAGTGTACT GGAAAGTGCA CTTGGACGAA CCAGAGTGTA GCTTAACACA
GCATTGTACC ATTCACATGA CCTTTCACGT GAACCTGCTT GGTCTCACAT CGAATTGTGT

AAGCACCCAA CTTACACTTA GGAGATTTCA ACTTAACTTG ACCGCTCTGA GCTAAACCTA
TTCGTGGGTT GAATGTGAAT CCTCTAAAGT TGAATTGAAC TGGCGAGACT CGATTTGGAT

GCCCCAAACC CACTCCACCT TACTACCAGA CAACCTTAGC CAAACCATTT ACCCAAATAA
CGGGGTTTGG GTGAGGTGGA ATGATGGTCT GTTGGAATCG GTTTGGTAAA TGGGTTTATT

AGTATAGGCG ATAGAAATTG AAACCTGGCG CAATAGATAT AGTACCGCAA GGGAAAGATG
TCATATCCGC TATCTTTAAC TTTGGACCGC GTTATCTATA TCATGGCGTT CCCTTTCTAC

AAAAATTATA ACCAAGCATA ATATAGCAAG GACTAACCCC TATACCTTCT GCATAATGAA
TTTTTAATAT TGGTTCGTAT TATATCGTTC CTGATTGGGG ATATGGAAGA CGTATTACTT

TTAACTAGAA ATAACTTTGC AAGGAGAGCC AAAGCTAAGA CCCCCGAAAC CAGACGAGCT
AATTGATCTT TATTGAAACG TTCCTCTCGG TTTCGATTCT GGGGGCTTTG GTCTGCTCGA

ACCTAAGAAC AGCTAAAAGA GCACACCCGT CTATGTAGCA AAATAGTGGG AAGATTTATA
TGGATTCTTG TCGATTTTCT CGTGTGGGCA GATACATCGT TTTATCACCC TTCTAAATAT

GGTAGAGGCG ACAAACCTAC CGAGCCTGGT GATAGCTGGT TGTCCAAGAT AGAATCTTAG
CCATCTCCGC TGTTTGGATG GCTCGGACCA CTATCGACCA ACAGGTTCTA TCTTAGAATC

TTCAACTTTA AATTTGCCCA CAGAACCCTC TAAATCCCCT TGTAAATTTA ACTGTTAGTC
AAGTTGAAAT TTAAACGGGT GTCTTGGGAG ATTTAGGGGA ACATTTAAAT TGACAATCAG

CAAAGAGGAA CAGCTCTTTG GACACTAGGA AAAAACCTTG TAGAGAGAGT AAAAAATTTA
GTTTCTCCTT GTCGAGAAAC CTGTGATCCT TTTTTGGAAC ATCTCTCTCA TTTTTTAAAT

ACACCCATAG TAGGCCTAAA AGCAGCCACC AATTAAGAAA GCGTTCAAGC TCAACACCCA
TGTGGGTATC ATCCGGATTT TCGTCGGTGG TTAATTCTTT CGCAAGTTCG AGTTGTGGGT

CTACCTAAAA AATCCCAAAC ATATAACTGA ACTCCTCACA CCCAATTGGA CCAATCTATC
GATGGATTTT TTAGGGTTTG TATATTGACT TGAGGAGTGT GGGTTAACCT GGTTAGATAG

ACCCTATAGA AGAACTAATG TTAGTATAAG TAACATGAAA ACATTCTCCT CCGCATAAGC
TGGGATATCT TCTTGATTAC AATCATATTC ATTGTACTTT TGTAAGAGGA GGCGTATTCG

CTGCGTCAGA TTAAAACACT GAACTGACAA TTAACAGCCC AATATCTACA ATCAACCAAC
GACGCAGTCT AATTTTGTGA CTTGACTGTT AATTGTCGGG TTATAGATGT TAGTTGGTTG

AAGTCATTAT TACCCTCACT GTCAACCCAA CACAGGCATG CTCATAAGGA AAGGTTAAAA
TTCAGTAATA ATGGGAGTGA CAGTTGGGTT GTGTCCGTAC GAGTATTCCT TTCCAATTTT

AAAGTAAAAG GAACTCGGCA AATCTTACCC CGCCTGTTTA CCAAAAACAT CACCTCTAGC
TTTCATTTTC CTTGAGCCGT TTAGAATGGG GCGGACAAAT GGTTTTTGTA GTGGAGATCG

ATCACCAGTA TTAGAGGCAC CGCCTGCCCA GTGACACATG TTTAACGGCC GCGGTACCCT
TAGTGGTCAT AATCTCCGTG GCGGACGGGT CACTGTGTAC AAATTGCCGG CGCCATGGGA

AACCGTGCAA AGGTAGCATA ATCACTTGTT CCTTAAATAG GGACCTGTAT GAATGGCTCC
TTGGCACGTT TCCATCGTAT TAGTGAACAA GGAATTTATC CCTGGACATA CTTACCGAGG

ACGAGGGTTC AGCTGTCTCT TACTTTTAAC CAGTGAAATT GACCTGCCCG TGAAGAGGCG
TGCTCCCAAG TCGACAGAGA ATGAAAATTG GTCACTTTAA CTGGACGGGC ACTTCTCCGC

GGCATAACAC AGCAAGACGA GAAGACCCTA TGGAGCTTTA ATTTATTAAT GCAAACAGTA
CCGTATTGTG TCGTTCTGCT CTTCTGGGAT ACCTCGAAAT TAAATAATTA CGTTTGTCAT

CCTAACAAAC CCACAGGTCC TAAACTACCA AACCTGCATT AAAAATTTCG GTTGGGGCGA
GGATTGTTTG GGTGTCCAGG ATTTGATGGT TTGGACGTAA TTTTTAAAGC CAACCCCGCT

CCTCGGAGCA GAACCCAACC TCCGAGCAGT ACATGCTAAG ACTTCACCAG TCAAAGCGAA
GGAGCCTCGT CTTGGGTTGG AGGCTCGTCA TGTACGATTC TGAAGTGGTC AGTTTCGCTT

CTACTATACT CAATTGATCC AATAACTTGA CCAACGGAAC AAGTTACCCT AGGGATAACA
GATGATATGA GTTAACTAGG TTATTGAACT GGTTGCCTTG TTCAATGGGA TCCCTATTGT

GCGCAATCCT ATTCTAGAGT CCATATCAAC AATAGGGTTT ACGACCTCGA TGTTGGATCA
CGCGTTAGGA TAAGATCTCA GGTATAGTTG TTATCCCAAA TGCTGGAGCT ACAACCTAGT

GGACATCCCG ATGGTGCAGC CGCTATTAAA GGTTCGTTTG TTCAACGATT AAAGTCCTAC
CCTGTAGGGC TACCACGTCG GCGATAATTT CCAAGCAAAC AAGTTGCTAA TTTCAGGATG

GTGATCTGAG TTCAGACCGG AGTAATCCAG GTCGGTTTCT ATCTA-CTTC AAATTCCTCC
CACTAGACTC AAGTCTGGCC TCATTAGGTC CAGCCAAAGA TAGAT-GAAG TTTAAGGAGG

CTGTACGAAA GGACAAGAGA AATAAGGCCT ACTTCACAAA GCGCCTTCCC CCGTAAATGA
GACATGCTTT CCTGTTCTCT TTATTCCGGA TGAAGTGTTT CGCGGAAGGG GGCATTTACT

TATCATCTCA ACTTAGTATT ATACCCACAC CCACCCAAGA ACAGGGTTTG TTAAGATGGC
ATAGTAGAGT TGAATCATAA TATGGGTGTG GGTGGGTTCT TGTCCCAAAC AATTCTACCG

AGAGCCCGGT AATCGCATAA AACTTAAAAC TTTACAGTCA GAGGTTCAAT TCCTCTTCTT
TCTCGGGCCA TTAGCGTATT TTGAATTTTG AAATGTCAGT CTCCAAGTTA AGGAGAAGAA

AACAACATAC CCATGGCCAA CCTCCTACTC CTCATTGTAC CCATTCTAAT CGCAATGGCA
TTGTTGTATG GGTACCGGTT GGAGGATGAG GAGTAACATG GGTAAGATTA GCGTTACCGT

TTCCTAATGC TTACCGAACG AAAAATTCTA GGCTATATAC AACTACGCAA AGGCCCCAAC
AAGGATTACG AATGGCTTGC TTTTTAAGAT CCGATATATG TTGATGCGTT TCCGGGGTTG

GTTGTAGGCC CCTACGGGCT ACTACAACCC TTCGCTGACG CCATAAAACT CTTCACCAAA
CAACATCCGG GGATGCCCGA TGATGTTGGG AAGCGACTGC GGTATTTTGA GAAGTGGTTT

GAGCCCCTAA AACCCGCCAC ATCTACCATC ACCCTCTACA TCACCGCCCC GACCTTAGCT
CTCGGGGATT TTGGGCGGTG TAGATGGTAG TGGGAGATGT AGTGGCGGGG CTGGAATCGA

CTCACCATCG CTCTTCTACT ATGAACCCCC CTCCCCATAC CCAACCCCCT GGTCAACCTC
GAGTGGTAGC GAGAAGATGA TACTTGGGGG GAGGGGTATG GGTTGGGGGA CCAGTTGGAG

AACCTAGGCC TCCTATTTAT TCTAGCCACC TCTAGCCTAG CCGTTTACTC AATCCTCTGA
TTGGATCCGG AGGATAAATA AGATCGGTGG AGATCGGATC GGCAAATGAG TTAGGAGACT

TCAGGGTGAG CATCAAACTC AAACTACGCC CTGATCGGCG CACTGCGAGC AGTAGCCCAA
AGTCCCACTC GTAGTTTGAG TTTGATGCGG GACTAGCCGC GTGACGCTCG TCATCGGGTT

ACAATCTCAT ATGAAGTCAC CCTAGCCATC ATTCTACTAT CAACATTACT AATAAGTGGC
TGTTAGAGTA TACTTCAGTG GGATCGGTAG TAAGATGATA GTTGTAATGA TTATTCACCG

TCCTTTAACC TCTCCACCCT TATCACAACA CAAGAACACC TCTGATTACT CCTGCCATCA
AGGAAATTGG AGAGGTGGGA ATAGTGTTGT GTTCTTGTGG AGACTAATGA GGACGGTAGT

TGACCCTTGG CCATAATATG ATTTATCTCC ACACTAGCAG AGACCAACCG AACCCCCTTC
ACTGGGAACC GGTATTATAC TAAATAGAGG TGTGATCGTC TCTGGTTGGC TTGGGGGAAG

GACCTTGCCG AAGGGGAGTC CGAACTAGTC TCAGGCTTCA ACATCGAATA CGCCGCAGGC
CTGGAACGGC TTCCCCTCAG GCTTGATCAG AGTCCGAAGT TGTAGCTTAT GCGGCGTCCG

CCCTTCGCCC TATTCTTCAT AGCCGAATAC ACAAACATTA TTATAATAAA CACCCTCACC
GGGAAGCGGG ATAAGAAGTA TCGGCTTATG TGTTTGTAAT AATATTATTT GTGGGAGTGG

ACTACAATCT TCCTAGGAAC AACATATGAC GCACTCTCCC CTGAACTCTA CACAACATAT
TGATGTTAGA AGGATCCTTG TTGTATACTG CGTGAGAGGG GACTTGAGAT GTGTTGTATA

TTTGTCACCA AGACCCTACT TCTAACCTCC CTGTTCTTAT GAATTCGAAC AGCATACCCC
AAACAGTGGT TCTGGGATGA AGATTGGAGG GACAAGAATA CTTAAGCTTG TCGTATGGGG

CGATTCCGCT ACGACCAACT CATACACCTC CTATGAAAAA ACTTCCTACC ACTCACCCTA
GCTAAGGCGA TGCTGGTTGA GTATGTGGAG GATACTTTTT TGAAGGATGG TGAGTGGGAT

GCATTACTTA TATGATATGT CTCCATACCC ATTACAATCT CCAGCATTCC CCCTCAAACC
CGTAATGAAT ATACTATACA GAGGTATGGG TAATGTTAGA GGTCGTAAGG GGGAGTTTGG

TAAGAAATAT GTCTGATAAA AGAGTTACTT TGATAGAGTA AATAATAGGA GCTTAAACCC
ATTCTTTATA CAGACTATTT TCTCAATGAA ACTATCTCAT TTATTATCCT CGAATTTGGG

CCTTATTTCT AGGACTATGA GAATCGAACC CATCCCTGAG AATCCAAAAT TCTCCGTGCC
GGAATAAAGA TCCTGATACT CTTAGCTTGG GTAGGGACTC TTAGGTTTTA AGAGGCACGG

ACCTATCACA CCCCATCCTA AAGTAAGGTC AGCTAAATAA GCTATCGGGC CCATACCCCG
TGGATAGTGT GGGGTAGGAT TTCATTCCAG TCGATTTATT CGATAGCCCG GGTATGGGGC

AAAATGTTGG TTATACCCTT CCCGTACTAA TTAATCCCCT GGCCCAACCC GTCATCTACT
TTTTACAACC AATATGGGAA GGGCATGATT AATTAGGGGA CCGGGTTGGG CAGTAGATGA

CTACCATCTT TGCAGGCACA CTCATCACAG CGCTAAGCTC GCACTGATTT TTTACCTGAG
GATGGTAGAA ACGTCCGTGT GAGTAGTGTC GCGATTCGAG CGTGACTAAA AAATGGACTC

TAGGCCTAGA AATAAACATG CTAGCTTTTA TTCCAGTTCT AACCAAAAAA ATAAACCCTC
ATCCGGATCT TTATTTGTAC GATCGAAAAT AAGGTCAAGA TTGGTTTTTT TATTTGGGAG

GTTCCACAGA AGCTGCCATC AAGTATTTCC TCACGCAAGC AACCGCATCC ATAATCCTTC
CAAGGTGTCT TCGACGGTAG TTCATAAAGG AGTGCGTTCG TTGGCGTAGG TATTAGGAAG

TAATAGCTAT CCTCTTCAAC AATATACTCT CCGGACAATG AACCATAACC AATACTACCA
ATTATCGATA GGAGAAGTTG TTATATGAGA GGCCTGTTAC TTGGTATTGG TTATGATGGT ATCAATACTC ATCATTAATA ATCATAATAG CTATAGCAAT AAAACTAGGA ATAGCCCCCT
TAGTTATGAG TAGTAATTAT TAGTATTATC GATATCGTTA TTTTGATCCT TATCGGGGGA

TTCACTTCTG AGTCCCAGAG GTTACCCAAG GCACCCCTCT GACATCCGGC CTGCTTCTTC
AAGTGAAGAC TCAGGGTCTC CAATGGGTTC CGTGGGGAGA CTGTAGGCCG GACGAAGAAG

TCACATGACA AAAACTAGCC CCCATCTCAA TCATATACCA AATCTCTCCC TCACTAAACG
AGTGTACTGT TTTTGATCGG GGGTAGAGTT AGTATATGGT TTAGAGAGGG AGTGATTTGC

TAAGCCTTCT CCTCACTCTC TCAATCTTAT CCATCATAGC AGGCAGTTGA GGTGGATTAA
ATTCGGAAGA GGAGTGAGAG AGTTAGAATA GGTAGTATCG TCCGTCAACT CCACCTAATT

ACCAAACCCA GCTACGCAAA ATCTTAGCAT ACTCCTCAAT TACCCACATA GGATGAATAA
TGGTTTGGGT CGATGCGTTT TAGAATCGTA TGAGGAGTTA ATGGGTGTAT CCTACTTATT

TAGCAGTTCT ACCGTACAAC CCTAACATAA CCATTCTTAA TTTAACTATT TATATTATCC
ATCGTCAAGA TGGCATGTTG GGATTGTATT GGTAAGAATT AAATTGATAA ATATAATAGG

TAACTACTAC CGCATTCCTA CTACTCAACT TAAACTCCAG CACCACGACC CTACTACTAT
ATTGATGATG GCGTAAGGAT GATGAGTTGA ATTTGAGGTC GTGGTGCTGG GATGATGATA

CTCGCACCTG AAACAAGCTA ACATGACTAA CACCCTTAAT TCCATCCACC CTCCTCTCCC
GAGCGTGGAC TTTGTTCGAT TGTACTGATT GTGGGAATTA AGGTAGGTGG GAGGAGAGGG

TAGGAGGCCT GCCCCCGCTA ACCGGCTTTT TGCCCAAATG GGCCATTATC GAAGAATTCA
ATCCTCCGGA CGGGGGCGAT TGGCCGAAAA ACGGGTTTAC CCGGTAATAG CTTCTTAAGT

CAAAAAACAA TAGCCTCATC ATCCCCACCA TCATAGCCAC CATCACCCTC CTTAACCTCT
GTTTTTTGTT ATCGGAGTAG TAGGGGTGGT AGTATCGGTG GTAGTGGGAG GAATTGGAGA

ACTTCTACCT ACGCCTAATC TACTCCACCT CAATCACACT ACTCCCCATA TCTAACAACG
TGAAGATGGA TGCGGATTAG ATGAGGTGGA GTTAGTGTGA TGAGGGGTAT AGATTGTTGC

TAAAAATAAA ATGACAGTTT GAACATACAA AACCCACCCC ATTCCTCCCC ACACTCATCG
ATTTTTATTT TACTGTCAAA CTTGTATGTT TTGGGTGGGG TAAGGAGGGG TGTGAGTAGC

CCCTTACCAC GCTACTCCTA CCTATCTCCC CTTTTATACT AATAATCTTA TAGAAATTTA
GGGAATGGTG CGATGAGGAT GGATAGAGGG GAAAATATGA TTATTAGAAT ATCTTTAAAT

GGTTAAATAC AGACCAAGAG CCTTCAAAGC CCTCAGTAAG TTGCAATACT TAATTTCTGT
CCAATTTATG TCTGGTTCTC GGAAGTTTCG GGAGTCATTC AACGTTATGA ATTAAAGACA

AACAGCTAAG GACTGCAAAA CCCCACTCTG CATCAACTGA ACGCAAATCA GCCACTTTAA
TTGTCGATTC CTGACGTTTT GGGGTGAGAC GTAGTTGACT TGCGTTTAGT CGGTGAAATT

TTAAGCTAAG CCCTTACTAG ACCAATGGGA CTTAAACCCA CAAACACTTA GTTAACAGCT
AATTCGATTC GGGAATGATC TGGTTACCCT GAATTTGGGT GTTTGTGAAT CAATTGTCGA

AAGCACCCTA ATCAACTGGC TTCAATCTAC TTCTCCCGCC GCCGGGAAAA AAGGCGGGAG
TTCGTGGGAT TAGTTGACCG AAGTTAGATG AAGAGGGCGG CGGCCCTTTT TTCCGCCCTC

AAGCCCCGGC AGGTTTGAAG CTGCTTCTTC GAATTTGCAA TTCAATATGA AAATCACCTC
TTCGGGGCCG TCCAAACTTC GACGAAGAAG CTTAAACGTT AAGTTATACT TTTAGTGGAG

GGAGCTGGTA AAAAGAGGCC TAACCCCTGT CTTTAGATTT ACAGTCCAAT GCTTCACTCA
CCTCGACCAT TTTTCTCCGG ATTGGGGACA GAAATCTAAA TGTCAGGTTA CGAAGTGAGT

GCCATTTTAC CTCACCCCCA CTGATGTTCG CCGACCGTTG ACTATTCTCT ACAAACCACA
CGGTAAAATG GAGTGGGGGT GACTACAAGC GGCTGGCAAC TGATAAGAGA TGTTTGGTGT

AAGACATTGG AACACTATAC CTATTATTCG GCGCATGAGC TGGAGTCCTA GGCACAGCTC
TTCTGTAACC TTGTGATATG GATAATAAGC CGCGTACTCG ACCTCAGGAT CCGTGTCGAG

TAAGCCTCCT TATTCGAGCC GAGCTGGGCC AGCCAGGCAA CCTTCTAGGT AACGACCACA
ATTCGGAGGA ATAAGCTCGG CTCGACCCGG TCGGTCCGTT GGAAGATCCA TTGCTGGTGT

TCTACAACGT TATCGTCACA GCCCATGCAT TTGTAATAAT CTTCTTCATA GTAATACCCA
AGATGTTGCA ATAGCAGTGT CGGGTACGTA AACATTATTA GAAGAAGTAT CATTATGGGT

TCATAATCGG AGGCTTTGGC AACTGACTAG TTCCCCTAAT AATCGGTGCC CCCGATATGG
AGTATTAGCC TCCGAAACCG TTGACTGATC AAGGGGATTA TTAGCCACGG GGGCTATACC

CGTTTCCCCG CATAAACAAC ATAAGCTTCT GACTCTTACC TCCCTCTCTC CTACTCCTGC
GCAAAGGGGC GTATTTGTTG TATTCGAAGA CTGAGAATGG AGGGAGAGAG GATGAGGACG

TCGCATCTGC TATAGTGGAG GCCGGAGCAG GAACAGGTTG AACAGTCTAC CCTCCCTTAG
AGCGTAGACG ATATCACCTC CGGCCTCGTC CTTGTCCAAC TTGTCAGATG GGAGGGAATC

CAGGGAACTA CTCCCACCCT GGAGCCTCCG TAGACCTAAC CATCTTCTCC TTACACCTAG
GTCCCTTGAT GAGGGTGGGA CCTCGGAGGC ATCTGGATTG GTAGAAGAGG AATGTGGATC

CAGGTGTCTC CTCTATCTTA GGGGCCATCA ATTTCATCAC AACAATTATC AATATAAAAC
GTCCACAGAG GAGATAGAAT CCCCGGTAGT TAAAGTAGTG TTGTTAATAG TTATATTTTG

CCCCTGCCAT AACCCAATAC CAAACGCCCC TCTTCGTCTG ATCCGTCCTA ATCACAGCAG
GGGGACGGTA TTGGGTTATG GTTTGCGGGG AGAAGCAGAC TAGGCAGGAT TAGTGTCGTC

TCCTACTTCT CCTATCTCTC CCAGTCCTAG CTGCTGGCAT CACTATACTA CTAACAGACC
AGGATGAAGA GGATAGAGAG GGTCAGGATC GACGACCGTA GTGATATGAT GATTGTCTGG

GCAACCTCAA CACCACCTTC TTCGACCCCG CCGGAGGAGG AGACCCCATT CTATACCAAC
CGTTGGAGTT GTGGTGGAAG AAGCTGGGGC GGCCTCCTCC TCTGGGGTAA GATATGGTTG

ACCTATTCTG ATTTTTCGGT CACCCTGAAG TTTATATTCT TATCCTACCA GGCTTCGGAA
TGGATAAGAC TAAAAAGCCA GTGGGACTTC AAATATAAGA ATAGGATGGT CCGAAGCCTT

TAATCTCCCA TATTGTAACT TACTACTCCG GAAAAAAAGA ACCATTTGGA TACATAGGTA
ATTAGAGGGT ATAACATTGA ATGATGAGGC CTTTTTTTCT TGGTAAACCT ATGTATCCAT

TGGTCTGAGC TATGATATCA ATTGGCTTCC TAGGGTTTAT CGTGTGAGCA CACCATATAT
ACCAGACTCG ATACTATAGT TAACCGAAGG ATCCCAAATA GCACACTCGT GTGGTATATA

TTACAGTAGG AATAGACGTA GACACACGAG CATATTTCAC CTCCGCTACC ATAATCATCG
AATGTCATCC TTATCTGCAT CTGTGTGCTC GTATAAAGTG GAGGCGATGG TATTAGTAGC

CTATCCCCAC CGGCGTCAAA GTATTTAGCT GACTCGCCAC ACTCCACGGA AGCAATATGA
GATAGGGGTG GCCGCAGTTT CATAAATCGA CTGAGCGGTG TGAGGTGCCT TCGTTATACT

AATGATCTGC TGCAGTGCTC TGAGCCCTAG GATTCATCTT TCTTTTCACC GTAGGTGGCC
TTACTAGACG ACGTCACGAG ACTCGGGATC CTAAGTAGAA AGAAAAGTGG CATCCACCGG

TGACTGGCAT TGTATTAGCA AACTCATCAC TAGACATCGT ACTACACGAC ACGTACTACG
ACTGACCGTA ACATAATCGT TTGAGTAGTG ATCTGTAGCA TGATGTGCTG TGCATGATGC

TTGTAGCCCA CTTCCACTAT GTCCTATCAA TAGGAGCTGT ATTTGCCATC ATAGGAGGCT
AACATCGGGT GAAGGTGATA CAGGATAGTT ATCCTCGACA TAAACGGTAG TATCCTCCGA

TCATTCACTG ATTTCCCCTA TTCTCAGGCT ACACCCTAGA CCAAACCTAC GCCAAAATCC
AGTAAGTGAC TAAAGGGGAT AAGAGTCCGA TGTGGGATCT GGTTTGGATG CGGTTTTAGG

ATTTCACTAT CATATTCATC GGCGTAAATC TAACTTTCTT CCCACAACAC TTTCTCGGCC
TAAAGTGATA GTATAAGTAG CCGCATTTAG ATTGAAAGAA GGGTGTTGTG AAAGAGCCGG

TATCCGGAAT GCCCCGACGT TACTCGGACT ACCCCGATGC ATACACCACA TGAAACATCC
ATAGGCCTTA CGGGGCTGCA ATGAGCCTGA TGGGGCTACG TATGTGGTGT ACTTTGTAGG

TATCATCTGT AGGCTCATTC ATTTCTCTAA CAGCAGTAAT ATTAATAATT TTCATGATTT
ATAGTAGACA TCCGAGTAAG TAAAGAGATT GTCGTCATTA TAATTATTAA AAGTACTAAA

GAGAAGCCTT CGCTTCGAAG CGAAAAGTCC TAATAGTAGA AGAACCCTCC ATAAACCTGG
CTCTTCGGAA GCGAAGCTTC GCTTTTCAGG ATTATCATCT TCTTGGGAGG TATTTGGACC

AGTGACTATA TGGATGCCCC CCACCCTACC ACACATTCGA AGAACCCGTA TACATAAAAT
TCACTGATAT ACCTACGGGG GGTGGGATGG TGTGTAAGCT TCTTGGGCAT ATGTATTTTA

CTAGACAAAA AAGGAAGGAA TCGAACCCCC CAAAGCTGGT TTCAAGCCAA CCCCATGGCC
GATCTGTTTT TTCCTTCCTT AGCTTGGGGG GTTTCGACCA AAGTTCGGTT GGGGTACCGG

TCCATGACTT TTTCAAAAAG GTATTAGAAA AACCATTTCA TAACTTTGTC AAAGTTAAAT
AGGTACTGAA AAAGTTTTTC CATAATCTTT TTGGTAAAGT ATTGAAACAG TTTCAATTTA

TATAGGCTAA ATCCTATATA TCTTAATGGC ACATGCAGCG CAAGTAGGTC TACAAGACGC
ATATCCGATT TAGGATATAT AGAATTACCG TGTACGTCGC GTTCATCCAG ATGTTCTGCG

TACTTCCCCT ATCATAGAAG AGCTTATCAC CTTTCATGAT CACGCCCTCA TAATCATTTT
ATGAAGGGGA TAGTATCTTC TCGAATAGTG GAAAGTACTA GTGCGGGAGT ATTAGTAAAA

CCTTATCTGC TTCCTAGTCC TGTATGCCCT TTTCCTAACA CTCACAACAA AACTAACTAA
GGAATAGACG AAGGATCAGG ACATACGGGA AAAGGATTGT GAGTGTTGTT TTGATTGATT

TACTAACATC TCAGACGCTC AGGAAATAGA AACCGTCTGA ACTATCCTGC CCGCCATCAT
ATGATTGTAG AGTCTGCGAG TCCTTTATCT TTGGCAGACT TGATAGGACG GGCGGTAGTA

CCTAGTCCTC ATCGCCCTCC CATCCCTACG CATCCTTTAC ATAACAGACG AGGTCAACGA
GGATCAGGAG TAGCGGGAGG GTAGGGATGC GTAGGAAATG TATTGTCTGC TCCAGTTGCT

TCCCTCCCTT ACCATCAAAT CAATTGGCCA CCAATGGTAC TGAACCTACG AGTACACCGA
AGGGAGGGAA TGGTAGTTTA GTTAACCGGT GGTTACCATG ACTTGGATGC TCATGTGGCT

CTACGGCGGA CTAATCTTCA ACTCCTACAT ACTTCCCCCA TTATTCCTAG AACCAGGCGA
GATGCCGCCT GATTAGAAGT TGAGGATGTA TGAAGGGGGT AATAAGGATC TTGGTCCGCT

CCTGCGACTC CTTGACGTTG ACAATCGAGT AGTACTCCCG ATTGAAGCCC CCATTCGTAT
GGACGCTGAG GAACTGCAAC TGTTAGCTCA TCATGAGGGC TAACTTCGGG GGTAAGCATA

AATAATTACA TCACAAGACG TCTTGCACTC ATGAGCTGTC CCCACATTAG GCTTAAAAAC
TTATTAATGT AGTGTTCTGC AGAACGTGAG TACTCGACAG GGGTGTAATC CGAATTTTTG

AGATGCAATT CCCGGACGTC TAAACCAAAC CACTTTCACC GCTACACGAC CGGGGGTATA
TCTACGTTAA GGGCCTGCAG ATTTGGTTTG GTGAAAGTGG CGATGTGCTG GCCCCCATAT

CTACGGTCAA TGCTCTGAAA TCTGTGGAGC AAACCACAGT TTCATGCCCA TCGTCCTAGA
GATGCCAGTT ACGAGACTTT AGACACCTCG TTTGGTGTCA AAGTACGGGT AGCAGGATCT

ATTAATTCCC CTAAAAATCT TTGAAATAGG GCCCGTATTT ACCCTATAGC ACCCCCTCTA
TAATTAAGGG GATTTTTAGA AACTTTATCC CGGGCATAAA TGGGATATCG TGGGGGAGAT

CCCCCTCTAG AGCCCACTGT AAAGCTAACT TAGCATTAAC CTTTTAAGTT AAAGATTAAG
GGGGGAGATC TCGGGTGACA TTTCGATTGA ATCGTAATTG GAAAATTCAA TTTCTAATTC

AGAACCAACA CCTCTTTACA GTGAAATGCC CCAACTAAAT ACTACCGTAT GGCCCACCAT
TCTTGGTTGT GGAGAAATGT CACTTTACGG GGTTGATTTA TGATGGCATA CCGGGTGGTA

AATTACCCCC ATACTCCTTA CACTATTCCT CATCACCCAA CTAAAAATAT TAAACACAAA
TTAATGGGGG TATGAGGAAT GTGATAAGGA GTAGTGGGTT GATTTTTATA ATTTGTGTTT

CTACCACCTA CCTCCCTCAC CAAAGCCCAT AAAAATAAAA AATTATAACA AACCCTGAGA
GATGGTGGAT GGAGGGAGTG GTTTCGGGTA TTTTTATTTT TTAATATTGT TTGGGACTCT

ACCAAAATGA ACGAAAATCT GTTCGCTTCA TTCATTGCCC CCACAATCCT AGGCCTACCC
TGGTTTTACT TGCTTTTAGA CAAGCGAAGT AAGTAACGGG GGTGTTAGGA TCCGGATGGG

GCCGCAGTAC TGATCATTCT ATTTCCCCCT CTATTGATCC CCACCTCCAA ATATCTCATC
CGGCGTCATG ACTAGTAAGA TAAAGGGGGA GATAACTAGG GGTGGAGGTT TATAGAGTAG

AACAACCGAC TAATCACCAC CCAACAATGA CTAATCAAAC TAACCTCAAA ACAAATGATA
TTGTTGGCTG ATTAGTGGTG GGTTGTTACT GATTAGTTTG ATTGGAGTTT TGTTTACTAT

ACCATACACA ACACTAAAGG ACGAACCTGA TCTCTTATAC TAGTATCCTT AATCATTTTT
TGGTATGTGT TGTGATTTCC TGCTTGGACT AGAGAATATG ATCATAGGAA TTAGTAAAAA

ATTGCCACAA CTAACCTCCT CGGACTCCTG CCTCACTCAT TTACACCAAC CACCCAACTA
TAACGGTGTT GATTGGAGGA GCCTGAGGAC GGAGTGAGTA AATGTGGTTG GTGGGTTGAT

TCTATAAACC TAGCCATGGC CATCCCCTTA TGAGCGGGCA CAGTGATTAT AGGCTTTCGC
AGATATTTGG ATCGGTACCG GTAGGGGAAT ACTCGCCCGT GTCACTAATA TCCGAAAGCG

TCTAAGATTA AAAATGCCCT AGCCCACTTC TTACCACAAG GCACACCTAC ACCCCTTATC
AGATTCTAAT TTTTACGGGA TCGGGTGAAG AATGGTGTTC CGTGTGGATG TGGGGAATAG

CCCATACTAG TTATTATCGA AACCATCAGC CTACTCATTC AACCAATAGC CCTGGCCGTA
GGGTATGATC AATAATAGCT TTGGTAGTCG GATGAGTAAG TTGGTTATCG GGACCGGCAT

CGCCTAACCG CTAACATTAC TGCAGGCCAC CTACTCATGC ACCTAATTGG AAGCGCCACC
GCGGATTGGC GATTGTAATG ACGTCCGGTG GATGAGTACG TGGATTAACC TTCGCGGTGG

CTAGCAATAT CAACCATTAA CCTTCCCTCT ACACTTATCA TCTTCACAAT TCTAATTCTA
GATCGTTATA GTTGGTAATT GGAAGGGAGA TGTGAATAGT AGAAGTGTTA AGATTAAGAT

CTGACTATCC TAGAAATCGC TGTCGCCTTA ATCCAAGCCT ACGTTTTCAC ACTTCTAGTA
GACTGATAGG ATCTTTAGCG ACAGCGGAAT TAGGTTCGGA TGCAAAAGTG TGAAGATCAT

AGCCTCTACC TGCACGACAA CACATAATGA CCCACCAATC ACATGCCTAT CATATAGTAA
TCGGAGATGG ACGTGCTGTT GTGTATTACT GGGTGGTTAG TGTACGGATA GTATATCATT

AACCCAGCCC ATGACCCCTA ACAGGGGCCC TCTCAGCCCT CCTAATGACC TCCGGCCTAG
TTGGGTCGGG TACTGGGGAT TGTCCCCGGG AGAGTCGGGA GGATTACTGG AGGCCGGATC

CCATGTGATT TCACTTCCAC TCCATAACGC TCCTCATACT AGGCCTACTA ACCAACACAC
GGTACACTAA AGTGAAGGTG AGGTATTGCG AGGAGTATGA TCCGGATGAT TGGTTGTGTG

TAACCATATA CCAATGATGG CGCGATGTAA CACGAGAAAG CACATACCAA GGCCACCACA
ATTGGTATAT GGTTACTACC GCGCTACATT GTGCTCTTTC GTGTATGGTT CCGGTGGTGT

CACCACCTGT CCAAAAAGGC CTTCGATACG GGATAATCCT ATTTATTACC TCAGAAGTTT
GTGGTGGACA GGTTTTTCCG GAAGCTATGC CCTATTAGGA TAAATAATGG AGTCTTCAAA

TTTTCTTCGC AGGATTTTTC TGAGCCTTTT ACCACTCCAG CCTAGCCCCT ACCCCCCAAT
AAAAGAAGCG TCCTAAAAAG ACTCGGAAAA TGGTGAGGTC GGATCGGGGA TGGGGGGTTA

TAGGAGGGCA CTGGCCCCCA ACAGGCATCA CCCCGCTAAA TCCCCTAGAA GTCCCACTCC
ATCCTCCCGT GACCGGGGGT TGTCCGTAGT GGGGCGATTT AGGGGATCTT CAGGGTGAGG

TAAACACATC CGTATTACTC GCATCAGGAG TATCAATCAC CTGAGCTCAC CATAGTCTAA
ATTTGTGTAG GCATAATGAG CGTAGTCCTC ATAGTTAGTG GACTCGAGTG GTATCAGATT

TAGAAAACAA CCGAAACCAA ATAATTCAAG CACTGCTTAT TACAATTTTA CTGGGTCTCT
ATCTTTTGTT GGCTTTGGTT TATTAAGTTC GTGACGAATA ATGTTAAAAT GACCCAGAGA

ATTTTACCCT CCTACAAGCC TCAGAGTACT TCGAGTCTCC CTTCACCATT TCCGACGGCA
TAAAATGGGA GGATGTTCGG AGTCTCATGA AGCTCAGAGG GAAGTGGTAA AGGCTGCCGT

TCTACGGCTC AACATTTTTT GTAGCCACAG GCTTCCACGG ACTTCACGTC ATTATTGGCT
AGATGCCGAG TTGTAAAAAA CATCGGTGTC CGAAGGTGCC TGAAGTGCAG TAATAACCGA

CAACTTTCCT CACTATCTGC TTCATCCGCC AACTAATATT TCACTTTACA TCCAAACATC
GTTGAAAGGA GTGATAGACG AAGTAGGCGG TTGATTATAA AGTGAAATGT AGGTTTGTAG

ACTTTGGCTT CGAAGCCGCC GCCTGATACT GGCATTTTGT AGATGTGGTT TGACTATTTC
TGAAACCGAA GCTTCGGCGG CGGACTATGA CCGTAAAACA TCTACACCAA ACTGATAAAG

TGTATGTCTC CATCTATTGA TGAGGGTCTT ACTCTTTTAG TATAAATAGT ACCGTTAACT
ACATACAGAG GTAGATAACT ACTCCCAGAA TGAGAAAATC ATATTTATCA TGGCAATTGA

TCCAATTAAC TAGTTTTGAC AACATTCAAA AAAGAGTAAT AAACTTCGCC TTAATTTTAA
AGGTTAATTG ATCAAAACTG TTGTAAGTTT TTTCTCATTA TTTGAAGCGG AATTAAAATT

TAATCAACAC CCTCCTAGCC TTACTACTAA TAATTATTAC ATTTTGACTA CCACAACTCA
ATTAGTTGTG GGAGGATCGG AATGATGATT ATTAATAATG TAAAACTGAT GGTGTTGAGT

ACGGCTACAT AGAAAAATCC ACCCCTTACG AGTGCGGCTT CGACCCTATA TCCCCCGCCC
TGCCGATGTA TCTTTTTAGG TGGGGAATGC TCACGCCGAA GCTGGGATAT AGGGGGCGGG

GCGTCCCTTT CTCCATAAAA TTCTTCTTAG TAGCTATTAC CTTCTTATTA TTTGATCTAG
CGCAGGGAAA GAGGTATTTT AAGAAGAATC ATCGATAATG GAAGAATAAT AAACTAGATC

AAATTGCCCT CCTTTTACCC CTACCATGAG CCCTACAAAC AACTAACCTG CCACTAATAG
TTTAACGGGA GGAAAATGGG GATGGTACTC GGGATGTTTG TTGATTGGAC GGTGATTATC

TTATGTCATC CCTCTTATTA ATCATCATCC TAGCCCTAAG TCTGGCCTAT GAGTGACTAC
AATACAGTAG GGAGAATAAT TAGTAGTAGG ATCGGGATTC AGACCGGATA CTCACTGATG

AAAAAGGATT AGACTGAACC GAATTGGTAT ATAGTTTAAA CAAAACGAAT GATTTCGACT
TTTTTCCTAA TCTGACTTGG CTTAACCATA TATCAAATTT GTTTTGCTTA CTAAAGCTGA

CATTAAATTA TGATAATCAT ATTTACCAAA TGCCCCTCAT TTACATAAAT ATTATACTAG
GTAATTTAAT ACTATTAGTA TAAATGGTTT ACGGGGAGTA AATGTATTTA TAATATGATC

CATTTACCAT CTCACTTCTA GGAATACTAG TATATCGCTC ACACCTCATA TCCTCCCTAC
GTAAATGGTA GAGTGAAGAT CCTTATGATC ATATAGCGAG TGTGGAGTAT AGGAGGGATG

TATGCCTAGA AGGAATAATA CTATCGCTGT TCATTATAGC TACTCTCATA ACCCTCAACA
ATACGGATCT TCCTTATTAT GATAGCGACA AGTAATATCG ATGAGAGTAT TGGGAGTTGT

CCCACTCCCT CTTAGCCAAT ATTGTGCCTA TTGCCATACT AGTCTTTGCC GCCTGCGAAG
GGGTGAGGGA GAATCGGTTA TAACACGGAT AACGGTATGA TCAGAAACGG CGGACGCTTC

CAGCGGTGGG CCTAGCCCTA CTAGTCTCAA TCTCCAACAC ATATGGCCTA GACTACGTAC
GTCGCCACCC GGATCGGGAT GATCAGAGTT AGAGGTTGTG TATACCGGAT CTGATGCATG

ATAACCTAAA CCTACTCCAA TGCTAAAACT AATCGTCCCA ACAATTATAT TACTACCACT
TATTGGATTT GGATGAGGTT ACGATTTTGA TTAGCAGGGT TGTTAATATA ATGATGGTGA

GACATGACTT TCCAAAAAAC ACATAATTTG AATCAACACA ACCACCCACA GCCTAATTAT
CTGTACTGAA AGGTTTTTTG TGTATTAAAC TTAGTTGTGT TGGTGGGTGT CGGATTAATA

TAGCATCATC CCTCTACTAT TTTTTAACCA AATCAACAAC AACCTATTTA GCTGTTCCCC
ATCGTAGTAG GGAGATGATA AAAAATTGGT TTAGTTGTTG TTGGATAAAT CGACAAGGGG

AACCTTTTCC TCCGACCCCC TAACAACCCC CCTCCTAATA CTAACTACCT GACTCCTACC
TTGGAAAAGG AGGCTGGGGG ATTGTTGGGG GGAGGATTAT GATTGATGGA CTGAGGATGG

CCTCACAATC ATGGCAAGCC AACGCCACTT ATCCAGTGAA CCACTATCAC GAAAAAAACT
GGAGTGTTAG TACCGTTCGG TTGCGGTGAA TAGGTCACTT GGTGATAGTG CTTTTTTTGA

CTACCTCTCT ATACTAATCT CCCTACAAAT CTCCTTAATT ATAACATTCA CAGCCACAGA
GATGGAGAGA TATGATTAGA GGGATGTTTA GAGGAATTAA TATTGTAAGT GTCGGTGTCT

ACTAATCATA TTTTATATCT TCTTCGAAAC CACACTTATC CCCACCTTGG CTATCATCAC
TGATTAGTAT AAAATATAGA AGAAGCTTTG GTGTGAATAG GGGTGGAACC GATAGTAGTG

CCGATGAGGC AACCAGCCAG AACGCCTGAA CGCAGGCACA TACTTCCTAT TCTACACCCT
GGCTACTCCG TTGGTCGGTC TTGCGGACTT GCGTCCGTGT ATGAAGGATA AGATGTGGGA

AGTAGGCTCC CTTCCCCTAC TCATCGCACT AATTTACACT CACAACACCC TAGGCTCACT
TCATCCGAGG GAAGGGGATG AGTAGCGTGA TTAAATGTGA GTGTTGTGGG ATCCGAGTGA


This page last modified 1:06 PM on Thursday January 22nd, 2004.
Webmaster, Department of Chemistry, University of Maine, Orono, ME 04469